Archive for: פברואר 2019


עסק חדש המשווק מוצרי מאכל? למד על הדרכים לארוז ולשווק נכון

בניית עסק הוא הליך שיש להתייחס אליו בכובד ראש מכל אספקט. על פי רוב בוחרים רבים להקים עסקים בתחומים בהם הם מוצאים עניין ו/או מתמחים ורבים נוטים לחשוב כי העסק נשען על טיב המוצר בלבד, תוך שהם שוכחים את האלמנטים החשובים לא פחות, מהם מורכב עסק ובין היתר שירות הלקוחות, נראות המוצר, עיטוף המוצר, מיתוגו, […]