Archive for: מאי 13th, 2020


דגשים בפתיחת עסק שירחיקו מכם חקירה כלכלית בעתיד

פתיחת עסק חדש מביאה עמה לא מעט התרגשות וציפייה לעתיד טוב יותר עם גובה הכנסות שכמעט ואיננו מתאפשר עבור עובדים שכירים. ועם זאת, הקמתו של עסק חדש אשר איננה מתבצעת בצורה נכונה, עלולה גם להביא עמה טעויות קריטיות, חלקן יביאו להפסדים כבדים, וחלקן אף ייחשבו כעבירות על החוק שיגררו עמן צעדי ענישה חריפים. לא שילמתם […]