Archive for: יוני 13th, 2020


ניהול עסקים קטנים במצבי משבר

להעביר את השרביט – התמודדות של בעלי עסקים קטנים עם אתגרים אישיים ניהול של עסק שיש בו מספר עובדים מצומצם, יכול להפוך לאתגר מסובך גם עבור האנשים המנוסים ביותר בתחום והוותיקים שבהם. מצבים כאלה עלולים להתרחש כאשר הבוס בעצמו מתמודד עם אתגר אישי, המקשה עליו לנהל “שתי מערכות”, זו המקצועית וזו האישית. לרוב מדובר במשברים […]