פיננסים

הצד הפיננסי של התוכנית העסקית

הצד הפיננסי של תוכנית עסקית - גרפים ומחשבון
כאשר בונים תוכנית עסקית לחברה חדשה בהקמה, סטארטפ,  או אפילו חברה קיימת ומבוססת, ישנם גורמים רבים אשר חשוב לקחת בחשבון על מנת שהתוכנית תוכל לצאת לפעול בלי לצבור חובות או גירעונות אשר ימוטטו אותה. 
בין יתר הגורמים האלו : גודל ההשקעה הראשונית, הוצאות צפויות, מצבת כוח האדם ומשכורות, רווח והפסד, נקודת איזון, תזרים מזומנים ועוד.
התוכנית העסקית חשובה לא רק לבעלי החברה או היזמים על מנת שיוכלו להתנהל מבחינה פיננסית בצורה טובה יותר, אלא גם למשקיעים אשר יכולים להעריך באמצעותה מה יהיה שווי החברה ופוטנציאל הרווח שלה לאחר השקעתם.
 

מהיכן מתחילים?

על מנת לבצע הערכה פיננסית מדויקת ככל הניתן, אפשר להתחיל מניתוח השוק ומתחרים קיימים, במיוחד אם אלו מונפקים באופן ציבורי ומחויבים לדווח על הדוחות הכספיים שלהם למשקיעים.
 
אם מדובר בבניית תוכנית עסקית לחברה קיימת, חשוב לקחת בחשבון גם את הדוחות הכספיים של החברה עצמה, כולל מקורות מימון נוכחיים ועתידים.
 
על מנת להשלים את התמונה, חשוב גם להעריך את גודל השוק, קהל היעד ופוטנציאל הצמיחה שלו.
 
בסופו של שלב זה, חייב להיות בידי הבעלים מודל עסקי מוצק אותו ניתן יהיה לתרגם למספרים. המודל חייב לענות על השאלות הבאות :
  • מהו המוצר הנמכר?
  • האם מדובר במוצר מוחשי, תוכנה או שירות?
  • מה יהיו ערוצי המכירות העיקרי
  • כיצד יתומחר כל מוצר או שרות?
  • מה עשוי להתעניין ברכישה או כניסה כשותף מרכזי בעתיד?

 

תחזית רווח והפסד ותזרים מזומנים

לאחר שמגדירים באופן ברור את השוק, קהל היעד והמודל העסקי, ניתן לבנות תחזית רווח והפסד המתבססת על ערוצי הכנסה שונים והתמחור הרלוונטי עבור כל ערוץ.
 
אורך התחזית הוא בדרך כלל שלוש עד חמש שנים, ויש להקפיד על הצגה ברורה ואחידה של כל הנתונים בטבלאות אקסל. רצוי להימנע משימוש בנוסחאות מורכבות מדי על מנת שיהיה אפשר להסביר את אופן החישוב למשקיעים במידה והדבר יידרש.
 
מוטב להתמקד בחמישה ערוצים שונים לכל היותר ולחשב מחיר ממוצע עבור לקוח משלם או לחילופין, כמה יכול להניב כל לקוח בחינם, כתלות במודל העסקי. (לדוגמה, אם כל לקוח חמישי ייקנה מוצר בשווי 10$, כל לקוח בחינם מניב כ – 2$).
 
ההפסדים מחושבים באמצעות חלוקה של ההוצאות לערוצים שונים גם כן : העלות הישירה של המכירות, עלויות שיווק ופרסום, עלות כוח אדם ומשכורות, מו”פ והוצאות אחרות כגון שכירת יועצים חיצונים או הוצאות ניהול.
 
בנוסף לזאת, יש לדעת כי תזרום מזומנים אינו זהה לרווח והפסד, והוא כולל גם הון חוזר מלקוחות או ספקים, כספים שמקורם בהשקעות, רכישת רכוש קבוע ופחת.
 
לסיום, אם התוכנית העסקית התבססה על הנחות יסוד שאינן עובדות, יש לרשום אותן בחלק הרלוונטי או בנספח נפרד על מנת להגדיל את שקיפותה ואמינותה.
 
המאמר נכתב על ידי אריה כהן – יועץ וחונך עסקי ומתמחה בהסדרת אשראי והלוואות לעסקים.
שתף תוכן:
  • googleplus
  • linkedin
  • rss
  • mail