פיננסים

טיפים לניהול פיננסי נכון בעסקים קטנים

תכנון פיננסי
במציאות הנוכחית במשק המקומי, המערכת הבנקאית מגבילה מתן אשראי עסקי, בעוד שעסקים קטנים רבים אינם עומדים בתחרות וקורסים.
לאור נתונים אלו, ניהול פיננסי נכון של עסק קטן הינו בגדר חובה להבטחת קיומו וליצירת בסיס איתן לצמיחתו וגדילתו. על מנת לנהל נכון את כספי העסק יש צורך בידע מקדים בנושא, לצד קבלת ייעוץ פיננסי מקצועי. שילובם של שני גורמים אלו ימנע מכם לבצע טעויות קריטיות בניהול הפיננסי של העסק, יספק לו רווחה כלכלית ויאפשר לו לשגשג.
 
 

תכנון, חישוב וניהול הון חוזר של עסק קטן

הון חוזר הינו הון זמין, המתאר את הנזילות הפיננסית של עסקים בטווח הקצר ומספק מענה עבור צרכיהם המיידיים מבלי שיידרשו לממש את נכסיהם. למעשה, הון חוזר מאפשר לעסק להתמודד מול משברים או הוצאות בלתי צפויות או מתוכננות. כפועל יוצא מכך, חישוב וניהול של הון חוזר הינו מרכיב מהותי בהתנהלות פיננסית נכונה של עסקים קטנים. יש לציין כי חשיבות זו גדולה עוד יותר כאשר מדובר בעסקים בתחום הקמעונאי, שנדרשים לאיזון שוטף בין גודל המלאי לבין רמות הצריכה והביקוש של המוצרים הנמכרים. בעיקרון, חישוב ומעקב אחר הון חוזר תורמים להבנת צרכיו השוטפים השונים של עסק קטן. יחד עם זאת, לפני בחינת ההון החוזר יש לפנות לסיוע מקצועי על מנת לבצע בדיקת כדאיות, המבוססות על תוכנית עסקית עם יעדים ריאליים וברי מימוש. לאור ממצאי הבדיקה ניתן לקבל החלטות מושכלות ונכונות אודות אופן ניהולו של ההון החוזר בעסק.
 
 

ניהול נכון של תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הינו אחד האלמנטים החשובים והמרכזיים בהתנהלות פיננסית של עסק קטן. תזרים המזומנים מהווה רשת ביטחון של העסק, המקנה לו התנהלות שקולה ויציבה, ושליטה מלאה של הבעלים על מצבו הכלכלי והפיננסי. התנהלות זו באה לידי ביטוי במגוון מישורים, ביניהם קבלת החלטות נכונה, והתנהלות מקצועית מול ספקים, בנקים ומקורות מימון נוספים. בנוסף לכך, תזרים המזומנים מהווה רשת ביטחון המסייעת לעסק לצלוח מצבים חריגים ולא צפויים, ומעניקה לו אוויר לנשימה בתקופות קשות. כפועל יוצא מכך, תזרים המזומנים דורש רישום, פיקוח ומעקב יומיומי מפורט. הפיקוח מספק מידע לגבי מצבו הפיננסי של העסק מבחינת התחייבויותיו השונות, ומבחינת הפערים בין צפי ההכנסות למצב בשטח. מכאן שהתנהלות נכונה עם תזרים המזומנים תאפשר לבעל העסק  לתכנן נכון את מקורות האשראי שלו, ולקבל החלטות נכונות לגבי יכולת העסק לעמוד בהוצאות נוספות.
 
 

חשיבות תשתית ניהול פיננסית לעסק

על מנת להתחיל לנהל, לחשב, לעקוב ולתכנן את ההתנהלות הפיננסית של עסק קטן, יש צורך כיום בהקמת תשתית טכנולוגית מתאימה. מדובר בתשתית המספקת לבעליה נגישות מקיפה ומלאה למצבו הפיננסי של העסק. תשתיות אלו נשענות בימינו על תוכנות ניהול ייעודיות וחכמות, המאפשרות מגוון פעולות מותאמות לצרכי העסק הספציפיים. על פעולות התוכנות נמנות בין היתר מעקב אחר הכנסות והוצאות, ומעקב ופיקוח אחרי שקים היוצאים מהעסק ומועדי פירעונם. כמו כן, התוכנות מספקות מגוון אפשרויות ניתוח פיננסי של יועץ פיננסי, כדוגמת השפעה של שינוי תמחור מוצרי ושירותי העסק, או עריכת תחזיות פיננסיות שונות.
שתף תוכן:
  • googleplus
  • linkedin
  • rss
  • mail